Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Πώς ήταν τα μέσα μεταφοράς παλιά και πώς τώρα; Μια προσέγγιση που ταξιδεύει και ενημερώνει τους μαθητές της Γ΄ δημοτικού, στην ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος "Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα".

Αρχεία

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς άλλοτε και τώρα. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους βοηθούν να εμπεδώσουν τις πληροφορίες αλλά και να κατατάξουν τα μέσα μεταφοράς.

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος αλλά και τις βασικές οδηγίες προς τον διδάσκοντα για την διεξαγωγή του.

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας των μαθητών, οπτικοποιώντας τις πληροφορίες και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.