2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Το γράμμα ρο μαθαίνουμε σε αυτή την ενότητα της Α Δημοτικού.

Αρχεία

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο

Η προσοχή μας στρέφεται προς το γράμμα ρο σε αυτήν την ενότητα. Παράλληλα, στο φύλλο εργασίας ο/η εκπαιδευτικός θα βρει χρήσιμες ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας.

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο

Οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - η παρέα - το γράμμα ρο

Η προβολή σχετικά με το γράμμα ρο.