Ισοδύναμα κλάσματα.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων.

Αρχεία

Ισοδύναμα κλάσματα.
1,60 €
0,80 €

Ισοδύναμα κλάσματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των ισοδύναμων κλασμάτων.

Ισοδύναμα κλάσματα.
1,60 €
0,80 €

Ισοδύναμα κλάσματα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Ισοδύναμα κλάσματα.
1,60 €
0,80 €

Ισοδύναμα κλάσματα.

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση και την διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ασκήσεις για το τετράδιο μαθηματικών και πρόταση μικροπειράματος από το σχολικό ψηφιακό βιβλίο.

Ισοδύναμα κλάσματα.
1,60 €
0,80 €

Ισοδύναμα κλάσματα.

Παρουσίαση των ισοδύναμων κλασμάτων.