Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία του κλάσματος ως ακριβές πηλίκου διαίρεσης.

Αρχεία

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.
1,60 €
0,80 €

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του κλάσματος ως ακριβές πηλίκου διαίρεσης.

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.
1,60 €
0,80 €

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.
1,60 €
0,80 €

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.
1,60 €
0,80 €

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Παρουσίαση του κλάσματος ως ακριβές πηλίκου διαίρεσης.