Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, της κλασματικής μονάδας και του μεικτού αριθμού.

Αρχεία

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.
1,60 €
0,80 €

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, της κλασματικής μονάδας και του μεικτού αριθμού.

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.
1,60 €
0,80 €

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.
1,60 €
0,80 €

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.
1,60 €
0,80 €

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα.

Παρουσίαση των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, της κλασματικής μονάδας και του μεικτού αριθμού.