Τα νομίσματα μέχρι το 10.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των νομισμάτων μέχρι το 10.

Αρχεία

Τα νομίσματα μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Τα νομίσματα μέχρι το 10.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των νομισμάτων μέχρι το 10.

Τα νομίσματα μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Τα νομίσματα μέχρι το 10.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία των νομισμάτων μέχρι το 10.

Τα νομίσματα μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Τα νομίσματα μέχρι το 10.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των νομισμάτων μέχρι το 10.