Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των τακτικών αριθμών, των διπλών αθροισμάτων και του μισού ενός αριθμού.

Αρχεία

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.
1,60 €
0,80 €

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των τακτικών αριθμών, των διπλών αθροισμάτων και του μισού ενός αριθμού.

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.
1,60 €
0,80 €

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία των τακτικών αριθμών, των διπλών αθροισμάτων και του μισού ενός αριθμού.

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.
1,60 €
0,80 €

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των τακτικών αριθμών, των διπλών αθροισμάτων και του μισού ενός αριθμού.