Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών από το 10 μέχρι το 20.

Αρχεία

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αριθμών από το 10 μέχρι το 20.

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία των αριθμών από το 10 μέχρι το 20. Περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα.

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών από το 10 μέχρι το 20.