Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των χαράξεων με διαβήτη και γνώμονα, καθώς και των εννοιών της ορθής γωνίας και των καθέτων ευθειών.

Αρχεία

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των χαράξεων με διαβήτη και γνώμονα, καθώς και των εννοιών της ορθής γωνίας και των καθέτων ευθειών.

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

Παρουσίαση των χαράξεων με διαβήτη και γνώμονα.