Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους τριψήφιους αριθμούς.

Αρχεία

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση και της αφαίρεση στους τριψήφιους αριθμούς.

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 2. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

Παρουσίαση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους τριψήφιους αριθμούς.