Αριθμοί μέχρι το 3.000.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την γνωριμία και την κατανόηση με τους αριθμούς μέχρι το 3.000.

Αρχεία

Αριθμοί μέχρι το 3.000.
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι το 3.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την γνωριμία και την κατανόηση με τους αριθμούς μέχρι το 3.000.

Αριθμοί μέχρι το 3.000.
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι το 3.000.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αριθμοί μέχρι το 3.000.
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι το 3.000.

Παρουσίαση για την γνωριμία και την κατανόηση με τους αριθμούς μέχρι το 3.000.