Προβλήματα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την επίλυση προβλημάτων.

Αρχεία

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με προβλήματα.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Σχέδιο μαθήματος για την επίλυση προβλημάτων . Περιλαμβάνει πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.