Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.

Αρχεία

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
1,60 €
0,80 €

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
1,60 €
0,80 €

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Σχέδιο μαθήματος για την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού.

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
1,60 €
0,80 €

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Παρουσίαση της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.