Προβλήματα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Αρχεία

Προβλήματα
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα

Φύλλο εργασίας με διαφόρων ειδών προβλήματα.

Προβλήματα
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προβλήματα
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα

Παρουσίαση με διάφορα προβλήματα.