Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5.

Αρχεία

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης της πρόσθεσης και ανάλυσης των αριθμών μέχρι το 5.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Παρουσίαση της πρόσθεσης και ανάλυσης των αριθμών μέχρι το 5.