Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την σύγκριση αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5.

Αρχεία

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σύγκριση αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5.

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης της σύγκρισης αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωσης των αριθμών από το 1 έως το 5.

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Παρουσίαση της σύγκρισης αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωσης των αριθμών από το 1 έως το 5.