Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να αφαιρούμε διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς με διάφορους τρόπους.

Αρχεία

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αφαίρεση στους διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
1,60 €
0,80 €

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Παρουσίαση της αφαίρεσης στους διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.