Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να γράφουμε τον αριθμό 9 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Αρχεία

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την γραφή και την ανάλυση σε αθροίσματα των αριθμών από το 1 έως το 10.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα των αριθμών από το 1 έως το 10.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Παρουσίαση της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα του αριθμού 9 και επίλυσης προβλημάτων.