Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να γράφουμε τους αριθμούς 6, 7 και 8 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Αρχεία

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την γραφή και την ανάλυση σε αθροίσματα των αριθμών από το 1 έως το 8.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα των αριθμών από το 6 έως το 8.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Παρουσίαση της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα των αριθμών από το 6 έως το 8.