Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε τα βασικά στερεά σώματα και τα αναπτύγματα τους.

Αρχεία

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.
1,60 €
0,80 €

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τα στερεά σώματα και τα αναπτύγματα τους.

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.
1,60 €
0,80 €

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.
1,60 €
0,80 €

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα 1, περιέχει τις λύσεις.

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.
1,60 €
0,80 €

Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.

Παρουσίαση των στερεών σωμάτων και των αναπτυγμάτων τους.