Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Αξία θέσεις στους διψήφιους αριθμούς.

Αρχεία

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση της αξία θέσεις στους διψήφιους αριθμούς.

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Παρουσίαση της αξία θέσεις στους διψήφιους αριθμούς.