Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ανάλυση των αριθμών 2 έως 5 σε αθροίσματα με δυο προσθετέους και επίλυση προβλημάτων με νομίσματα του ευρώ.

Αρχεία

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5  (|).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5, περιλαμβάνει άσκηση με νομίσματα του ευρώ.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5  (|).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5, περιέχει πρόταση για διαδραστικά διαδικτυακά παιχνίδια.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5  (|).
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Παρουσίαση της πρόσθεσης και ανάλυσης των αριθμών μέχρι το 5 καθώς και προβλήματος με νομίσματα του ευρώ.