Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ορίζεται η πρόσθεση με τις βασικές ιδιότητες της και η αφαίρεση.

Αρχεία

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Παρουσίαση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών και δεκαδικών αριθμών.