Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 3

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 3.
(δεκαδικοί αριθμοί, νομίσματα, , Προβλήματα, κιλά, γραμμάρια, τόνος, μονάδες μέτρησης)

Αρχεία

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 3.
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 3.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.
1,60 €
0,80 €

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 3. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.
1,60 €
0,80 €

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 3. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 3. Δίνονται μαζί και οι λύσεις
1,60 €
0,80 €

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 3. Δίνονται μαζί και οι λύσεις