Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Παρουσιάζονται στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, όπως η ζωγραφική και η οργάνωση των πληροφοριών σε πίνακα.

Αρχεία

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Φύλλο εργασίας με εικονοπροβλήματα και προβλήματα που χρειάζονται καταγραφή των πληροφοριών για να λυθούν.

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Παρουσίαση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, όπως η ζωγραφική και η οργάνωση των πληροφοριών σε πίνακα.