Μαθηματικά με άρωμα Χριστουγέννων

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Γιορτές
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Φύλλα εργασίας Μαθηματικών με χριστουγεννιάτικα θέματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές να επαναλάβουν όλα όσα διδάχτηκαν μέχρι στιγμής στην Β Δημοτικού με παιγνιώδη τρόπο. Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά, τα δώρα συναντούν την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό, την σύγκριση, τα γεωμετρικά στερεά, τα μήκη και τα μοτίβα.

Αρχεία

Φύλλο εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις Μαθηματικών για τα Χριστούγεννα, για τους μαθητές της Β Δημοτικού. Βοήθησε τον Άγιο Βασίλη να μοιράσει τα δώρα υπολογίζοντας τα μήκη.

Φύλλο εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις Μαθηματικών για τα Χριστούγεννα για τους μαθητές της Β Δημοτικού. Βοήθησε τον Άγιο Βασίλη να μετρήσει τα δώρα που έχει στον σάκο του κάνοντας πρόσθεση και αναγνωρίζοντας το είδος του κάθε γεωμετρικού στερεού.

Φύλλο εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις Μαθηματικών για τα Χριστούγεννα για τους μαθητές της Β Δημοτικού. Βοήθησε τον Άγιο Βασίλη να γεμίσει τον σάκο του με δώρα συμπληρώνοντας τα μοτίβα και βρες παρέα με το ξωτικό την κρυμμένη φράση κάνοντας πολλαπλασιασμούς.

Φύλλο εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας με χριστουγεννιάτικες ασκήσεις Μαθηματικών για τους μαθητές της Α Δημοτικού. Ένα ξωτικό χρειάζεται την βοήθεια σου για να φτάσει στο χωριό του Άγιου Βασίλη, συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν για να φτιάξεις τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό.