Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Η σύγκριση και διάταξη των φυσικών και δεκαδικών αριθμών, οι ορισμοί της αύξουσας και φθίνουσας σειράς και η παρεμβολή αριθμών.

Αρχεία

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σύγκριση και την διάταξη των φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Παρουσίαση της σύγκρισης και διάταξης των φυσικών και δεκαδικών αριθμών, ορισμοί της αύξουσας και φθίνουσας σειράς και της παρεμβολής αριθμών.