3η ενότητα Στον κόσμο των κόμικς

Ενότητα

Β Δημοτικού
Γλώσσα
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Για τα κόμικς και για τα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα συζητούμε στην ενότητα Στον κόσμο των κόμικς της Β Δημοτικού.

Αρχεία

3η ενότητα  Στον κόσμο των κόμικς
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα Στον κόσμο των κόμικς

Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν τα λόγια σε ένα σύνολο από εικόνες και παράλληλα θα μάθουν τα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα της νέας ελληνικής.

3η ενότητα  Στον κόσμο των κόμικς
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα Στον κόσμο των κόμικς

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό. Οι οδηγίες περιέχουν συγκεκριμένα βήματα για τη διδακτική ανάλυση μιας εικόνας βάσει του υποδείγματος της Turner-Bisset.

3η ενότητα  Στον κόσμο των κόμικς
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα Στον κόσμο των κόμικς

Η προβολή περιέχει ασκήσεις για τα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα και ασκήσεις για τις μονοσύλλαβες λέξεις (πού/που, πώς/πως, ή/η) οι οποίες άλλοτε τονίζονται και άλλοτε όχι.