2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ενότητα Η παρέα μας, το γράμμα τ της Α Δημοτικού – μέσα από εικόνες και με συγκεκριμένη καθοδήγηση ως προς το σχεδιασμό του – θα μάθουμε το γράμμα αυτό.

Αρχεία

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ

Ο διδακτικός στόχος είναι η διδασκαλία του γράμματος τ. Επιχειρούμε, λοιπόν, την εκπλήρωσή του μέσα από διδακτικές ενέργειες στις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν, αρχικά, να το σχεδιάσουν και εν συνεχεία να το εντάξουν σε λέξεις οι οποίες ξεκινούν με αυτό. Η κάθε λέξη συνοδεύεται και από σχετική εικόνα. Ασφαλώς, δεν απουσιάζουν και οι ασκήσεις φωνολογική συνειδητοποίησης.

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ

Οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - Η παρέα μας - το γράμμα τ

Η προβολή Powerpoint περιέχει επιπλέον ασκήσεις για το γράμμα τ.