Μετρώ με εκατοστόμετρα

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Παρουσιάζεται η μονάδα μέτρησης μήκους εκατοστόμετρα και γίνονται διάφορες μετρήσεις σε αυτή την μονάδα.

Αρχεία

Μετρώ με εκατοστόμετρα
1,60 €
0,80 €

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον υπολογισμό μήκους σε εκατοστόμετρα.

Μετρώ με εκατοστόμετρα
1,60 €
0,80 €

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ με εκατοστόμετρα
1,60 €
0,80 €

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Παρουσίαση της μονάδας μέτρησης μήκους εκατοστόμετρα.