Διάστημα – Τεχνολογία

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Πρότζεκτ
Απρίλιος
6 αρχεία
Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Στις μέρες μας μεγάλη αξία κατέχει η τεχνολογία. Τα κομπιούτερ αγαπάει κι ως το διάστημα μας πάει! Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές Νηπιαγωγείου που σχετίζεται με την τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα ρομπότ, το διάστημα και τους πλανήτες.

Αρχεία

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενισχύουν τον διαχωρισμό γραμμάτων – αριθμών και την προφορική έκφραση.

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες ρομπότ και στοχεύουν στον προσανατολισμό κινήσεων και στην εύρεση ομοίων σχεδίων.

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα και τις φάσεις της Σελήνης και ενισχύουν στην κατανόηση της συμμετρίας και τον γεωμετρικών μοτίβων.

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Παρουσίαση για μαθητές Νηπιαγωγείου με θέμα την γνωριμία με τα μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διάστημα – Τεχνολογία

Διάστημα – Τεχνολογία

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενισχύουν τον διαχωρισμό γραμμάτων – αριθμών και την προφορική έκφραση.