Φύση - Περιβάλλον

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Πρότζεκτ
Δεκέμβριος
6 αρχεία
Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, των ζώων υπό εξαφάνιση, η ανακύκλωση και η ατμοσφαιρική ρύπανση θα απασχολήσουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου σε αυτή την θεματική ενότητα, μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Αρχεία

Φύση - Περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Φύση - Περιβάλλον

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και το περιβάλλον και περιλαμβάνουν αντιστοίχιση, προανάγνωση και προγραφή.

Φύση - Περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Φύση - Περιβάλλον

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες σχετικές με την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και καλλιεργούν απλές μαθηματικές έννοιες, προανάγνωση και προγραφή.

Φύση - Περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Φύση - Περιβάλλον

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι όποιες καλλιεργούν τον προφορικό λόγο.

Φύση - Περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Φύση - Περιβάλλον

Παρουσίαση για το Νηπιαγωγείο με θέμα την καλλιέργεια της αγάπης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των ζώων υπό εξαφάνιση.

Φύση - Περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Φύση - Περιβάλλον

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και το περιβάλλον και περιλαμβάνουν αντιστοίχιση, προανάγνωση και προγραφή.