Αθλητισμός

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Πρότζεκτ
Νοέμβριος
5 αρχεία
Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας απευθύνεται σε παιδιά Προ- νηπίου και Νηπιαγωγείου και στοχεύει να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πόσο σημαντικός είναι στην ζωή τους ο αθλητισμός.

Αρχεία

Αθλητισμός
1,60 €
0,80 €

Αθλητισμός

Φύλλο εργασίας για το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό και καλλιεργούν την καταμέτρηση, την σχεδίαση ευθειών γραμμών και την κατανόηση των τακτικών αριθμητικών.

Αθλητισμός
1,60 €
0,80 €

Αθλητισμός

Φύλλο εργασίας για το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό και καλλιεργούν την σχεδίαση καμπύλων γραμμών.

Αθλητισμός
1,60 €
0,80 €

Αθλητισμός

Παρουσίαση για το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο σχετική με τον αθλητισμό και με στόχο την ενίσχυση πολλαπλών δεξιοτήτων των παιδιών.

Αθλητισμός
1,60 €
0,80 €

Αθλητισμός

Φύλλο εργασίας για το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό και καλλιεργούν την καταμέτρηση, την σχεδίαση ευθειών γραμμών και την κατανόηση των τακτικών αριθμητικών.