ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Γ δημοτικού με τον τίτλο Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων μαθαίνουμε για τις τελευταίες περιπέτειες του Οδυσσέα λίγο πριν αυτός επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιθάκη.

Αρχεία

 ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Το φύλλο εργασίας με τις ιστορικές πηγές και τις ερωτήσεις κριτικής σκέψης.

 ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

 ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 4 Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Η προβολή Powerpoint που συνοδεύει την ενότητα.