Ενότητα 1 - Review & Test

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Αγγλικά
Ιανουάριος
2 αρχεία
Χριστίνα Γκόβα

Περιγραφή

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 1.

Αρχεία

Ενότητα 1 - Review & Test
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 1 - Review & Test

Επαναληπτικές ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική που διδάχθηκαν στην ενότητα 1.

Ενότητα 1 - Review & Test
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 1 - Review & Test

Tεστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική που διδάχθηκαν στην ενότητα 1.