Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μάιος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α Δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν τους απλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι μας.

Αρχεία

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
1,60 €
0,80 €

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Στο φύλλο εργασίας του μαθήματος περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να μάθουν πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο σπίτι μας.

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
1,60 €
0,80 €

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται οι οδηγίες της διδασκαλίας του φύλλου εργασίας.

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
1,60 €
0,80 €

Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Η παρουσίαση Power Point συνοδεύει βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας καθώς και τις απαντήσεις του φύλλου εργασίας για να διευκολύνεται η ροή του μαθήματος.