7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην 39η ενότητα της ιστορίας της Ε Δημοτικού με τον τίτλο Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία μελετούμε τη θέση των γυναικών στο Βυζάντιο και μαθαίνουμε για τις δυναμικές αυτοκράτειρες, τις σπουδαίες γυναίκες του πνεύματος και τις γυναίκες του λαού οι οποίες με το έργο τους υποστήριζαν την οικογένειά τους.

Αρχεία

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

Το φύλλο εργασίας με την περιληπτική απόδοση του μαθήματος και τις πολύ αξιόλογες ιστορικές πηγές. Μέσα από τη μελέτη τους αναδεικνύεται ο σημαντικότατος ρόλος της γυναίκας στη βυζαντινή εποχή.

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 39η ενότητα - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

Η προβολή που συνοδεύει το μάθημα.