7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην 37η ενότητα της ιστορίας της Ε δημοτικού με τον τίτλο H βυζαντινή Κύπρος βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Αφροδίτης και μαθαίνουμε για ποιους λόγους αυτό αποτελούσε, κατά την υπό εξέταση περίοδο και όχι μόνο, το μήλο της έριδας πολλών ηγεμόνων.

Αρχεία

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος

Το φύλλο εργασίας με την ευσύνοπτη απόδοση του μαθήματος, τις πολύ ενδιαφέρουσες και επιμελημένα επιλεγμένες ιστορικές πηγές οι οποίες, ασφαλώς, συνοδεύονται από ερωτήσεις κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος
1,60 €
0,80 €

7ο κεφάλαιο - 37η ενότητα - H βυζαντινή Κύπρος

Μια ακόμη πολύ πλούσια προβολή με τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, εικόνες, χάρτες και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.