Ενότητα 2 - Review & Test

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Αγγλικά
Δεκέμβριος
2 αρχεία
Χριστίνα Γκόβα

Περιγραφή

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 2.

Αρχεία

Ενότητα 2 - Review & Test
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 2 - Review & Test

Επαναληπτικές ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική που διδάχθηκαν στην ενότητα 2.

Ενότητα 2 - Review & Test
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 2 - Review & Test

Επαναληπτικό τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική που διδάχθηκαν στην ενότητα 2.