Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με παιγνιώδη τρόπο και ζωγραφική.

Αρχεία

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Φύλλο εργασίας με εικονοπροβλήματα.

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Παρουσίαση μαθηματικών προβλημάτων με παιγνιώδη τρόπο και ζωγραφική.