Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση μέσω των μεθόδων της κατανόησης κειμένου, συλλογής πληροφοριών και αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, για την ενότητα "Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;

Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί τους μαθητές σε μία πρωτότυπη διαδικασία. Το φράγμα των τριών φαραγγιών στην Κίνα εγείρει ερωτήματα και είναι ένα θέμα πλούσιο σε πληροφορίες.

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες για την διευκόλυνση του διδάσκοντα στη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων.

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;

Η παρουσίαση περιλαμβάνει το οπτικό υλικό που απαιτείται για την καλύτερη αφομοίωση της πληροφορίας από τους μαθητές.