Σημαντικά έργα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η περιήγηση στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, στην ενότητα "Σημαντικά έργα" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Σημαντικά έργα
1,60 €
0,80 €

Σημαντικά έργα

Το φύλλο εργασίας των μαθητών τους οδηγεί μέσα στα μεγάλα έργα με ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό τρόπο.

Σημαντικά έργα
1,60 €
0,80 €

Σημαντικά έργα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας

Σημαντικά έργα
1,60 €
0,80 €

Σημαντικά έργα

Η παρουσίαση συνεπικουρεί στη μαθησιακή διαδικασία με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.