ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της γ δημοτικού με τον τίτλο Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη συνεχίζουμε το περιπετειώδες ταξίδι μας μαζί με τον Οδυσσέα.

Αρχεία

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Το φύλλο εργασίας με την περίληψη και τις πηγές.

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδρυτικό.

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη
1,60 €
0,80 €

ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - κεφάλαιο 3 Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Η προβολή Powerpointπου συνοδεύει το συγκεκριμένο κεφάλαιο.