Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε για την αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς.

Αρχεία

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αξία θέσεις ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς.

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση σε Powerpoint της αξίας θέσης στους φυσικούς αριθμούς.