Οι αντωνυμίες

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις αντωνυμίες.

Αρχεία

Οι αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

Οι αντωνυμίες

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τις αντωνυμίες και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

Οι αντωνυμίες

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις αντωνυμίες και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους. Επίσης, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

Οι αντωνυμίες

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τις αντωνυμίες και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.