Οι μετοχές

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις μετοχές.

Αρχεία

Οι μετοχές
1,60 €
0,80 €

Οι μετοχές

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τις μετοχές και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους, τον τρόπο σχηματισμού τους και την ορθογραφία τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι μετοχές
1,60 €
0,80 €

Οι μετοχές

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις μετοχές και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους, τον τρόπο σχηματισμού τους και την ορθογραφία τους. Επίσης ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι μετοχές
1,60 €
0,80 €

Οι μετοχές

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τις μετοχές και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους, τον τρόπο σχηματισμού τους και την ορθογραφία τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.