Το επίθετο «πολύς»

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε το επίθετο «πολύς».

Αρχεία

Το επίθετο «πολύς»
1,60 €
0,80 €

Το επίθετο «πολύς»

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με το επίθετο «πολύς» και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτού και την ορθογραφία του. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Το επίθετο «πολύς»
1,60 €
0,80 €

Το επίθετο «πολύς»

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για το επίθετο «πολύς» και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτού και την ορθογραφία του. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Το επίθετο «πολύς»
1,60 €
0,80 €

Το επίθετο «πολύς»

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για το επίθετο «πολύς» και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτού και την ορθογραφία του για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.