Οι βαθμοί των επιθέτων

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους βαθμούς του επιθέτου και θα εστιάσουμε στον τρόπο σχηματισμού και χρήσης των παραθετικών των επιθέτων.

Αρχεία

Οι βαθμοί των επιθέτων
1,60 €
0,80 €

Οι βαθμοί των επιθέτων

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού και χρήσης των παραθετικών των επιθέτων. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι βαθμοί των επιθέτων
1,60 €
0,80 €

Οι βαθμοί των επιθέτων

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τον τρόπο σχηματισμού και χρήσης των παραθετικών των επιθέτων και συγκεκριμένα ομαδική δραστηριότητα, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι βαθμοί των επιθέτων
1,60 €
0,80 €

Οι βαθμοί των επιθέτων

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα που αφορά τους βαθμούς των επιθέτων για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.