Τα αριθμητικά επίθετα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα αριθμητικά επίθετα.

Αρχεία

Τα αριθμητικά επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα αριθμητικά επίθετα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα αριθμητικά επίθετα και πιο συγκεκριμένα με τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά επίθετα και για τις σύνθετες λέξεις με αριθμητικά. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα αριθμητικά επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα αριθμητικά επίθετα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα αριθμητικά επίθετα και πιο συγκεκριμένα για τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά επίθετα και τις σύνθετες λέξεις με αριθμητικά. Επίσης έχει ομαδική διαθεματική δραστηριότητα με το μάθημα των Μαθηματικών αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα αριθμητικά επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα αριθμητικά επίθετα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα αριθμητικά επίθετα και πιο συγκεκριμένα για τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά επίθετα και τις σύνθετες λέξεις με αριθμητικά για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.