Τα επίθετα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα επίθετα.

Αρχεία

Τα επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα επίθετα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα επίθετα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών, τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν και την κλίση τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα επίθετα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα επίθετα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών, τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν και την κλίση τους. Επίσης έχει και ομαδική δραστηριότητα αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα επίθετα
1,60 €
0,80 €

Τα επίθετα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα επίθετα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών, τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν και την κλίση τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.